biz Siamen GTL

Pikirleri baýrakly taslamalara öwürýäris.

Sitata soraň

Önümler

2009-njy ýylda döredilen “Xiamen GTL Power System Co., Ltd.”, Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýän, elektrik öndürýän çözgütler we üpjün ediji, senagat dizel generatorlaryny, ykjam dizel generatorlaryny gözlemek, ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýarys, Nasos dizel generatorlary, gaz generatorlary, howa kompressorlary we ýeňil diňler.

Biziň hödürleýän generatorlarymyz açyk skidde, howa geçirmeýän we ses geçirmeýän, 5 kWt-dan 4000 kWt aralygy bolup biler;

Gaz generatory 12 kWt-dan 1500 kWt aralygynda bolup biler,

Howa kompressory 55 CFM-den 1600 CFM aralygy, iň ýokary 34.5 bar,

Lightagtylyk diňleri, iň giň saýlawy, dürli haltalary kanagatlandyrmak üçin metal halid suw çyrasy we lampalar bilen lampalaryň köp sanly çözgütlerini hödürlemek üçin döredildi, üstesine-de, bu düýbünden düzülip bilner.

has giňişleýin gör

Iň soňky taslamalar

 • 30+ 30+

  30+

  TASLAMALAR
 • 12 12

  12

  Tejribe ýyllary
 • 20+ 20+

  20+

  SÖALGI STUFF
 • 100+ 100+

  100+

  Maşynlar

Iň soňky habarlar

 • Причины и Мәм впризка топлива в выпуск ...

  27-nji maý, 22-nji maý
  Неисправность маслоотделителя воздушного консора (далее именуемого маслоотделителем) тесно свяаза со следующим мамами: мары с сечечеством масла, отказы выд вошшного в в воршора, не ...
 • Necesidades de mantenimiento para compres ...

  27-nji maý, 22-nji maý
  En primer lugar, el mantenimiento yzygiderli de los komponentleri prinsipleri: Para que el compresor de aire pueda funcionar de manera normal y confiable y garantizar la vida útil de la unidad, se deb ...

“Xiamen GTL Power System Co., Ltd.”

“Xiamen GTL Power System Co., Ltd.” tehnologiýa gönükdirilen kompaniýa.Professional önümçilige we R&D dizel generator toplumlaryna, generator we şuňa meňzeş elektrik dolandyryş ulgamyna ünsi jemleýär.Bellige alnan söwda belligi “GTL” bolup, adaty generator toplumlarynyň 5KVA ~ 6250 KVA aralygyndaky elektrik üpjünçiligi, Sessiz görnüş öndürýän toplumlar, ykjam toplumlar.Elektrik ulgamynyň antomasiýa çözgüdiniň doly toplumy, adamlarsyz awtomatiki gözegçiligi, maşynyň we toruň awtomatiki birikdirilmegini, ýüküň awtomatiki usulda çalşylmagyny we toruň täzelenmegini öz içine alýar.
biz Siamen GTL

Pikirleri baýrakly taslamalara öwürýäris.

Sitata soraň