Elektrik howa kompressory

  • Low- Pressure/PM Inverter Screw Air Compressor

    Pes basyş / PM inwertorly nurbat howa kompressory

    Encyygylygy dolandyrmak tehnologiýasyna bil baglap, kompressoryň çykyş kuwwaty gysylan bilen gabat geler.Howany sarp etmek ajaýyp, düşüriş sebäpli energiýa ýitgilerinden gaça duruň.Softumşak başlangyç nol ýüküň üsti bilen gysylan howa amaly üçin aralyk talapda.

  • Rotary Screw Air Compressor

    Aýlanýan nurbat howa kompressory

    GTL seriýaly kompressorlar ygtybarlylygy we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin döredilen her bir komponent bilen dizaýnda we öndürijilikde ägirt uly böküşi görkezýär.Kompressor, ulanylýan halkara ülňülerine we beýlekilerine laýyklykda öndürilýär we halkara hil standartlaryna laýyklykda işlenip düzüldi.Bu täze nesil kompressory iş çykdajylaryny ep-esli azaldýar we maýa goýumlaryny çalt girdeji bilen tygşytlaýar.