Wideo

2009-njy ýylda döredilen “Xiamen GTL Power System Co., Ltd”, Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýän, elektrik öndüriji çözgütler we üpjün ediji, senagat dizel generatorlary, ykjam dizel generatorlary, nasos gözleg, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys. dizel generatorlary, gaz generatorlary, howa kompressorlary we ýeňil diňler.

GTL Müşderä ünsi jemleýär, ähli tagallalaryna ýol görkezýär we ähli ýagdaýlarda elmydama elýeterli bir topara eýe bolýar, önümiň pes ses, pes yrgyldy, aňsat işlemek we ygtybarly öndürijilik artykmaçlyklary bar, önümleriň hemmesi CE we ISO 9001 standartlaryna laýyk gelýär.


12 ýyllyk tejribesi bilen, GTL 50-den gowrak ýurtda bar, 5 yklymyň hemmesine ýaýrady, çeýe we adaty önümden Nebit we gaz meýilnamasy, Magdan meýilnamasy, elektrik meýilnamasy, gurluşyk ýaly çeýe we ajaýyp önüm öndürip bilýär. we şoňa esaslanyp, in engineeringenerçiliginde we düşünjesinde has çylşyrymlylygy talap edýän in engineeringenerçilik, GTL, müşderiniň üstünligini gazanmak üçin Hytaýyň Atlas Copco bolmagyny isleýär.