Beýlekiler

  • Super Silent Genset

    Super Sessiz Genset

    GTL tarapyndan öndürilen ýokary standart sessiz örtükler, iň berk daşky gurşawda ajaýyp howpsuzlyk öndürijiligi we ses pesligi bilen ulanylyp bilner.

  • Ordinary Silent Generator Set

    Dinönekeý sessiz generator toplumy

    Ghli GTL generatorlary bazardaky iň oňat ses geçirmeýän önümleriň biri bolan gaýa ýüň izolýasiýa materialyny ulanýarlar.Keselhanalaryň, ýaşaýyş ýerleriniň, harby lagerleriň we ş.m. töwereklerinde onuň super ses izolýasiýa täsiri sesiň täsirini azaldýar.Mundan başga-da, gürleýjiler generatorlary agyr şertlerden, güýçli gar tupanlaryndan we ýokary temperaturalardan goraýar.Şeýle hem, GTL tozan, çöl we beýleki ýerlerde generatorlaryň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin tozanly gurşaw üçin goşmaça süzgüç enjamlaryny üpjün edýär.