Önümler

 • Portable 185cfm 8bar Compressor Diesel Engine Driven Screw Air Compressor for Drilling

  Göçme 185cfm 8bar kompressor dizel dwigateli burawlamak üçin hereketlendiriji nurbat howa kompressory

  Dizel ykjam howa kompressorlaryny hödürleýäris

  Kiçijik, orta we uly göwrümli howa kompressorlaryndan başlap, islegleriňize laýyk kompressory saýlap bilersiňiz.Nirä gitse-de, özleri bilen işini ýerine ýetirmek üçin gurallary almaly kompaniýalar üçin möhüm ýoldaş.Gysylan howany nirede talap etseňiz, kompressorlarymyz aňsat ulag we hereket etmek üçin optimallaşdyrylýar.Vehicleser togalagynda ulaglar bilen daşalýar we daşalýar, howa kompressorlarymyzyň diapazony gitmäge taýyn we hereket etmäge taýyn.Müşderilerimiz bilen bilelikde işlenip düzülen, iň ýokary netijelilik bilen birleşdirilen iň ykjam ululyga we deňagramly dizaýna ynanyp bilersiňiz.

 • Sand Blasting Cummins Diesel Engine Mobile Portable Screw Air Compressor

  Gum partlaýjy Cummins dizel dwigateli ykjam göçme nurbat howa kompressory

  Agyr ýükli EFI dizel dwigateli

  Uelangyç tizligini dolandyrmak ulgamy ýokary basyşly umumy demir ýoly elektroniki taýdan dolandyrýar.

  Assum cumminler, Yuchai we ş.m. dizel dwigateli, ýüküň ýagdaýyna, elektroniki gözegçilik ýangyjynyň mukdaryna görä, doly aralykda ýanmak ýagdaýyna ýetmek üçin elektroniki gözegçilikde saklanýan ýangyç sepiş ulgamy.

  1. Howa ujunyň has ýokary netijeliligi, has ygtybarlylygy we uzak ömri bar.

  2. Dizel hereketlendirijisi güýçli kuwwata we az ýangyç sarp edýär.

  3. Howanyň ses dolandyryş ulgamy ýönekeý we ygtybarly.

  4. Tozanly iş gurşawyna laýyk gelýän köp basgançakly howa süzgüji.

  5. Hereket etmek aňsat, agyr ýer şertlerinde çeýe hereket edip bilýär.

   

   

   

 • Heavy Duty 14bar 690cfm 750cfm 800 Cfm 19m3 20m3 Diesel Cummin-s Air End Ingersoll Rand (GHH) Mobile Screw Air Compressor

  Agyr wezipe 14bar 690cfm 750cfm 800 Cfm 19m3 20m3 Dizel Cummin-s Air End Ingersoll Rand (GHH) ykjam nurbat howa kompressory

  GTL “GTL” markaly nurbat howa kompressorlaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşýär.Önümçiligiň öňdebaryjy tehnologiýasyny we önüm dizaýnyny ulanyp, dürli çylşyrymly we üýtgeýän iş şertlerine has gowy uýgunlaşyp biler.“Ilki bilen müşderi, birinji synpy yzarlamak, dogry dolandyrmak, bilelikde ýaşamak we ýeňiş gazanmak” esasy gymmatlyklaryny goldaýarys we müşderilere iň oňat önümler we hyzmatlar bermäge borçlanýarys.

  Ulanylýan pudaklar: Gurluşyk işleri, Energetika we magdançylyk

  Görnüşi: nurbat

  Sazlama: PORTABLE

  Kuwwat çeşmesi: Dizel

  Ricaglaýyş stili: çalgy

  Sessiz: Hawa

  Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

  Ölçegi (L * W * H): 5000 * 2180 * 2550mm

  Agramy: 3430Kg

  Kepillik: 1 ýyl

  Iş basyşy: 13 bar, 12 bar, 10 bar, 14bar

  Enjamlaryň synag hasabaty: berilýär

 • Heavy Industry 21bar High Pressure Screw Air Compressor

  Agyr senagat 21bar ýokary basyşly nurbat howa kompressory

  Amatly hyzmat Doly ýapyk şassi we sessiz örtük dizaýny, enjamy daşky gurşawy goramak, işleýän ses pes bolýar.Giň açyk penjireler we gapylar, howa süzgüçine, ýag süzgüçine, ýag ýadrosyna hyzmat etmegi has amatly edýär.Bejeriş böleklerine aralykda girip bolýar, iş wagty azaldýar, tehniki hyzmat wagty we tehniki hyzmat çykdajylary.

 • Cummins Power Generator 275 kVA to 650 KVA Diesel Generator

  Cummins Power Generator 275 kVA-dan 650 KVA Dizel Generator

  “Cummins” hereketlendirijileri diňe bir birinji derejeli ygtybarlylygy, berkligi we ýangyç tygşytlylygy bilen meşhur bolman, eýsem awtoulaglaryň zyňyndylaryny hasam güýçlendirýär (US EPA 2010, Euro 4 we 5), awtoulag ýollaryndan motorly enjamlaryň zyňyndylary (4-nji derejeli aralyk / Tapgyr) IIIB ) we gämi gämisiniň zyňyndylary (IMO IMO ülňüleri) ýiti bäsdeşlikde pudakda öňdebaryjy boldy.

 • Cummins Diesel Power Generator 20Kva to 115 KVA Silent or Open Diesel Gen-Set

  Cummins Dizel Power Generator 20Kva-dan 115 KVA-a çenli sessiz ýa-da açyk dizel gen-seti

  Cummins, dizel we tebigy gaz hereketlendirijisiniň iň uly kuwwatly diapazony bolan dünýädäki iň uly garaşsyz dizel hereketlendirijisi.GTL jeminler bölümi DCEC / CCEC / XCEC we asyl hereketlendirijini ýokary ygtybarlylygy, uzak işleýiş wagty we az ýangyç sarp etmegi bilen hereketlendiriji güýji hökmünde kabul edýär.Hususan-da, “cummins” -iň dünýädäki hyzmat ulgamy müşderiler üçin ygtybarly hyzmat kepilligini üpjün edýär.

12345Indiki>>> 1/5 sahypa