Önümçilik ygtyýarnamasy

ISO 9001 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy we ISO 14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy bolan GTL Power kompaniýasy: “Elektrik generatorlarynyň, yşyklandyryş diňleriniň, kebşirleýiş generatorynyň, PTO generatorynyň we gibrid öndürýän ulgamlaryň dizaýny, öndürilmegi, marketing we tehniki kömegi.”

GTL elektrik generator toplumlary Europeanewropanyň kanunçylygyna laýyk gelýär we CE belgisi berildi.

20190606144332_65420