Kompaniýanyň medeniýeti

Korporatiw missiýa /
Müşderiniň kynçylyklaryna we basyşlaryna ünsi jemläň, bäsdeşlik güýji we güýç çözgütleri we hyzmatlary bilen üpjün ediň, müşderiler üçin iň ýokary baha döretmäge dowam ediň;


Korporatiw görüş /
Global gözýetim, dünýä derejesindäki önüm we hyzmat kompaniýasy hökmünde ykrar edilýär;


Kärhanany ösdürmek syýasaty /
Agzybirlik we ösüş, gözleg we täzelik, dolandyryşy gowulandyrmak, marka döretmek;


Kärhananyň ösüş sürüjisi /
Özgertme we innowasiýa, toparyň takyklygy, işgärleriň kanagatlanmagy ;


Gutai halkynyň hili /
Sosna ýaly bütewilik, polat ýaly yzygiderlilik, deňiz ýaly çydamlylyk, ýel ýaly hereket.

vbutyjgh

bvnmyui

hgkhj

jhgkhj