Dizel Generator

 • Cummins Power Generator 275 kVA to 650 KVA Diesel Generator

  Cummins Power Generator 275 kVA-dan 650 KVA Dizel Generator

  “Cummins” hereketlendirijileri diňe bir birinji derejeli ygtybarlylygy, berkligi we ýangyç tygşytlylygy bilen meşhur bolman, eýsem has güýçli awtoulag zyňyndylaryna (US EPA 2010, Euro 4 we 5), awtoulag ýollaryndan motorly enjamlaryň zyňyndylaryna (Tier 4 aralyk / Stage) IIIB ) we gämi gämisiniň zyňyndylary (IMO IMO ülňüleri) ýiti bäsdeşlikde pudakda öňdebaryjy boldy.

 • Cummins Diesel Power Generator 20Kva to 115 KVA Silent or Open Diesel Gen-Set

  Cummins Dizel Power Generator 20Kva-dan 115 KVA-a çenli sessiz ýa-da açyk dizel gen-seti

  Cummins, dizel we tebigy gaz hereketlendirijisiniň iň uly kuwwatly diapazony bolan dünýädäki iň uly garaşsyz dizel hereketlendirijisi.GTL jeminler bölümi DCEC / CCEC / XCEC we asyl hereketlendirijini ýokary ygtybarlylygy, uzak işleýiş wagty we az ýangyç sarp etmegi bilen hereketlendiriji güýji hökmünde kabul edýär.Hususan-da, “cummins” -iň dünýädäki hyzmat ulgamy müşderiler üçin ygtybarly hyzmat kepilligini üpjün edýär.

 • Cummins Genset 125 KVA~ 250 KVA Diesel Power Generator

  Cummins Genset 125 KVA ~ 250 KVA dizel elektrik generatory

  Bu seriýaly genset, tygşytly yzygiderli işlemegiň we çydamlylygyň artykmaçlyklary bilen Cummins hereketlendirijisi (DCEC, CCEC, XCEC) bilen işleýär.Cummins önümleri 160-dan gowrak ýurtda ulanyldy we onuň global hyzmat ulgamy müşderilerimize ygtybarly we kepillendirilen hyzmat berip biler.

 • Cummins 150kva Powered By Cummins Stamford Silent Diesel power Generator Set 150kva

  Cummins 150kva bilen işleýän Cummins Stamford Sessiz dizel güýji generator toplumy 150kva

  Kepillik: 3 aý-1 ýyl

  Şahadatnama: CE, ISO

  Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

  Marka ady: CCEC

  Model belgisi: 6BTAA5.9-G12

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 220V ~ 400V

  Bahalandyrylan tok: 20 ~ 7000 A.

  Tizlik: 1500/1800 rmp

  Quygylygy: 50 Hz / 60 Hz

  Agramy: 1900 kg

  Kepillik: 12 aý / 1000 sagat

  Alternator: Asyl Stamford

  Uelangyç tanky: 8 sagat işlemegiň wagty

 • MTU Diesel Power Genset

  MTU Dizel Power Genset

  MTU hereketlendirijisi iri gämiler, agyr oba hojalygy we demir ýol ulaglary we önümçilik goşundylary üçin ygtybarly güýç berýär.Highokary ygtybarlylyk, uzak möhletli öndürijilik, ykjam ululyk, generatorlar bilen birleşdirmek aňsat, 249kw-dan 3490-a çenli aralyk, adatdan daşary ýagdaý, elektrik öndürmek we iň ýokary güýç öndürmek üçin amatly (umumy / garaşma: 50Hz / 60Hz).Dwigatel yzygiderli ýük üýtgemeleri, ýygy-ýygydan başlamak we ýokary güýç çykarylmagy bilen hem durnukly we täsirli bolýar.

 • 50HZ Perkins Diesel Generator Set

  50HZ Perkins dizel generator toplumy

  Perkins 7 kWt-dan 2000 kWt kuwwatlylygy bolan elektrik öndürýän dizel hereketlendirijileriniň premium öndürijisi hökmünde ykrar edildi.Europeewropada, Eastakyn Gündogarda we Afrikada müşderileriň köpüsi Perkins önümleri bilen elektrik öndürmek taslamalaryny kesgitlediler, sebäbi Perkinsdäki her bir hereketlendirijiniň pes ses, täsirli we ýokary ygtybarlydygyny bilýärler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2