Gtl Dizel Drive çyra diňi 8m LED 360 derejeli el bilen göçme yşyklandyryş diňi

Gysga düşündiriş:

GTL tarapyndan öndürilen yşyklandyryş diňleri esasan el bilen yşyklandyryş diňlerine we gidrawliki yşyklandyryş diňlerine bölünýär.Lightagtylyk diňini 9 metre çenli ýokarlandyryp bolýar, 9 ýeliň güýjüne çydamly, çotgasyz alternatiw bilen enjamlaşdyrylan, her lampa saklaýjynyň özbaşdak dolandyryş wyklýuçateli bar.Demir ýol, elektrik, jemgyýetçilik howpsuzlygy, nebit ýataklary, metallurgiýa, nebithimiýa kärhanalary we beýleki iri gurluşyk işleri, heläkçiligi bejermek, halas ediş we betbagtçylykdan halas etmek we ýerdäki başga bir yşyklandyryş üçin amatly.

 

Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn

Kepillik: 1 ýyl

Çyra: 4X350W LED

Jemi Lumens: 210000

Ulag bukjasy: paket: edalaňaç paket (gysylýan P / P film)

Aýratynlygy: 4000x1480x1895mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

LED tehnologiýasy köne HID suw çyralaryny netijeli çalyşýar.Dizaýn boýunça, LED hemme tarapa ugratman, ýagtylygy has köp gözegçilikde saklaýan, ýokary ugrukdyryjy ýagtylyga eýe.Netijede ýeňil energiýany has netijeli ulanmak we has az sarp etmek.GTL Light Tower ajaýyp yşyklandyryş we adatdan daşary ýangyç tygşytlamak üçin LED tehnologiýasynyň artykmaçlyklaryny optimallaşdyrýar.

Adatdan daşary güýç tygşytlylygy we ýangyç tygşytlamagy beýleki ýagtylyk diňleri bilen deňeşdirilende has az uglerod yzyny döredýär.Fuelangyjyň az sarp edilmegi diňe bir iş wagtyny uzaltman, ýangyç guýmagy we umumy tehniki çykdajylary ep-esli azaldar.

GTL-den yşyklandyryş diňleri, dürli işlerde, wakalarda we taslamalarda, içerde we daşarda göçme yşyklandyryş çözgüdi.GTL yşyk diňi doly ululykdaky ýaly güýçli yşyklandyryşy üpjün edýärLED yşyk diňi, ýöne ykjam dizaýny ahyrky köpugurlylyga we ulanylyş aňsatlygyna mümkinçilik berýär.

 

LED tehnologiýasy köne HID suw çyralaryny netijeli çalyşýar.Dizaýn boýunça, LED hemme tarapa ugratman, ýagtylygy has köp gözegçilikde saklaýan, ýokary ugrukdyryjy ýagtylyga eýe.Netijede ýeňil energiýany has netijeli ulanmak we has az sarp etmek.GTL Light Tower ajaýyp yşyklandyryş we adatdan daşary ýangyç tygşytlamak üçin LED tehnologiýasynyň artykmaçlyklaryny optimallaşdyrýar.

Adatdan daşary güýç tygşytlylygy we ýangyç tygşytlamagy beýleki ýagtylyk diňleri bilen deňeşdirilende has az uglerod yzyny döredýär.Fuelangyjyň az sarp edilmegi diňe bir iş wagtyny uzaltman, ýangyç guýmagy we umumy tehniki çykdajylary ep-esli azaldar.

GTL-den yşyklandyryş diňleri, dürli işlerde, wakalarda we taslamalarda, içerde we daşarda göçme yşyklandyryş çözgüdi.GTL yşyk diňi doly ululykdaky ýaly güýçli yşyklandyryşy üpjün edýärLED yşyk diňi, ýöne ykjam dizaýny ahyrky köpugurlylyga we ulanylyş aňsatlygyna mümkinçilik berýär.

Product sheet extended

Product sheet extended downLoadImg (2)

Industrial Light Towers

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň