Lightagtylyk diňi

 • Gtl Diesel Drive light tower 8m LED 360 Degree Manual Portable Lighting Tower with Trailer Portable Power

  Gtl Dizel Drive çyra diňi 8m LED 360 derejeli el bilen göçme yşyklandyryş diňi

  GTL tarapyndan öndürilen yşyklandyryş diňleri esasan el bilen yşyklandyryş diňlerine we gidrawliki yşyklandyryş diňlerine bölünýär.Lightagtylyk diňini 9 metre çenli ýokarlandyryp bolýar, 9 ýeliň güýjüne çydamly, çotgasyz alternatiw bilen enjamlaşdyrylan, her lampa saklaýjynyň özbaşdak dolandyryş wyklýuçateli bar.Demir ýol, elektrik, jemgyýetçilik howpsuzlygy, nebit ýataklary, metallurgiýa, nebithimiýa kärhanalary we beýleki iri gurluşyk işleri, heläkçiligi bejermek, halas ediş we betbagtçylykdan halas etmek we ýerdäki başga bir yşyklandyryş üçin amatly.

   

  Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn

  Kepillik: 1 ýyl

  Çyra: 4X350W LED

  Jemi Lumens: 210000

  Ulag bukjasy: paket: edalaňaç paket (gysylýan P / P film)

  Aýratynlygy: 4000x1480x1895mm

 • 4X350W Portable Lamp Generator Manual Type Led Lighting Tower

  4X350W Göçme çyra öndüriji el bilen işleýän yşyklandyryş diňi

  LED bilen GTL yşyklandyryş diňi, dürli işlerde, wakalarda we taslamalarda, içerde we daşarda özboluşly göçme yşyklandyryş çözgüdi. Onuň ykjam dizaýny ahyrky köpugurlylygy we ulanylyş aňsatlygyny üpjün edýär.

 • 9 Meter Mast Light Tower 4X1000W Portable Manual Lighting Tower Generator

  9 metrlik Mast ýagtylyk diňi 4X1000W Göçme el bilen yşyklandyryş diňiniň generatory

  GTL yşyklandyryş diňleriniň seriýasy çydamly we ygtybarlydyr.Bu yşyklandyryş diňleri 110,000 lighting çenli yşyklandyryş meýdanyny gurşap biler we islendik ýer we daşky gurşaw üçin amatly 7 gün töweregi üznüksiz işläp biler.Lightagty diňiň beýikligi 9 metre çenli uzalyp biler we amatly daşamak üçin tigirler bilen hereket edip biler.

   

  Önümçilik kuwwaty: 200 toplum / aý

  Töleg şertleri: L / C, T / T, Western Union, Paypal

  Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn

  Kepillik: 12 aý / 1000 sagat

  Söwda belligi: GTL

  Gelip çykyşy: Hytaý

 • GTL Diesel Drive 8m LED 360 Degree Manual Portable Lighting Tower

  GTL dizel sürüjisi 8m LED 360 derejeli göçme yşyklandyryş diňi

  2009-njy ýylda döredilen GTL, hünär öndürýän çözgütler we üpjün ediji bolup, senagat dizel generatoryny, ykjam dizel generatoryny, nasos dizel generatoryny, gaz generatoryny, howa kompressoryny we ýagtylyk diňlerini gözleg, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýarys.“Light” diňleri dürli amaly kanagatlandyrmak üçin iň giň saýlawy, metal halid suw çyrasy we lampa bilen lampalaryň köp sanly çözgüdini hödürlemek üçin döredildi, üstesine-de, bu düýbünden düzülip bilner.