Biz hakda

2009-njy ýylda döredilen “Xiamen GTL Power System Co., Ltd”, Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýän, elektrik öndüriji çözgütler we üpjün ediji, senagat dizel generatorlary, ykjam dizel generatorlary, nasos gözleg, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys. dizel generatorlary, gaz generatorlary, howa kompressorlary we ýeňil diňler.

Biziň hödürleýän generatorlarymyz açyk skidde, howa geçirmeýän we ses geçirmeýän, 5 kWt-dan 4000 kWt aralygy bolup biler;

Gaz generatory 12 kWt-dan 1500 kWt aralygynda bolup biler,

Howa kompressory 55 CFM-den 1600 CFM aralygy, iň ýokary 34.5 bar,

Lightagtylyk diňleri, iň giň saýlawy, dürli haltalary kanagatlandyrmak üçin metal halid suw çyrasy we lampalar bilen lampalaryň köp sanly çözgütlerini hödürlemek üçin döredildi, üstesine-de, bu düýbünden düzülip bilner.

GTL müşderä ünsi jemleýär, ähli tagallalaryna ýolbaşçylyk edýär we ähli ýagdaýlar üçin elmydama elýeterli topar döredýär.Önüm pes ses, pes yrgyldy, aňsat işlemek we ygtybarly öndürijilik ýaly artykmaçlyklara eýedir.Productshli önümler CE we ISO 9001 standartlaryna laýyk gelýär.

12 ýyllyk tejribesi bilen, GTL 50-den gowrak ýurtda bar, 5 yklymyň hemmesine ýaýrady, çeýe we adaty önümden Nebit we gaz meýilnamasy, Magdan meýilnamasy, elektrik meýilnamasy, gurluşyk ýaly çeýe we ajaýyp önüm öndürip bilýär. we şoňa esaslanyp, in engineeringenerçiliginde we düşünjesinde has çylşyrymlylygy talap edýän in engineeringenerçilik, GTL, müşderiniň üstünligini gazanmak üçin Hytaýyň Atlas Copco bolmagyny isleýär.

20200611112909_73429