Burawda 1250CFM 21bar nurbat howa kompressor programmasy

GTL “GTL” markasy bilen durnukly we ykjam nurbat kompressorlaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşýär.Önümçiligiň öňdebaryjy tehnologiýasyny we önüm dizaýnyny ulanyp, dürli çylşyrymly we üýtgeýän iş şertlerine has gowy uýgunlaşyp biler.“Ilki bilen müşderi, birinji synpy yzarlamak, dogry dolandyrmak, bilelikde ýaşamak we ýeňiş gazanmak” esasy gymmatlyklaryny goldaýarys we müşderilere iň oňat önümler we hyzmatlar bermäge borçlanýarys.
Güýçli we çydamly howa kompressory dürli enjamlaryň ulanylyşyna we taslama gurluşygyna laýyk gelýär
GTL howa kompressorlarynyň doly diapazony size durnukly we üznüksiz güýç berer.Hyzmat diapazony uly diametrli ýokary basyşly burawlamak üçin kiçi gurluşyk başlangyç gurallaryny öz içine alýar.GTL howa kompressorynyň ygtybarly öndürijiligi, amatly tehniki hyzmaty we ýönekeý işleýşi bar.
Köp amaly meýdanlar üçin amatly we size has güýçli öndürijilik getirýär.

20200410131553_56883


Iş wagty: Noýabr-19-2021